Avgifter BK Bowino från och med 2019-08-01

Senior som spelar både match och tränar.            450:-

Senior som spelar endast match eller träning.      315:-

Junior som spelar både match och tränar.            265:-

Ungdomar                                                                170:-

Medlemsavgift per år (gäller även passiva)           100:-

Ungdom t.o.m det kalenderår man fyller 17 år (2002) från 190801

Junior fr.o.m det kalenderår man fyller 18 år (2001) från  190801

Senior fr.o.m det kalenderår man fyller 20 år  (1999) från 190801

A-,F- och B-lag betalar 50:- per match till lagledaren (ej ungdom).

Första höjningen sen 2004.

 

Licenser

Senior fr.o.m det kalenderår man fyller 22 år    1997                                                450:-

Junior fr.o.m det kalenderår man fyller 17 år    2002                                                275:-

Ungdom t.o.m det kalenderår man fyller 16 år   2003                                               150:-

 

Alla avgifter sätts in på Plusgiro: 32 71 34-3

Skriv gärna namn och vad som avses i meddelandet.