A-LAGET - Borta 14/9 mot BK La Visite "Lucky 10" klockan 11.00 och BK Borgen F1

"Södan" klockan 15.00. Samling i hallen klockan 09.30.

 Daniel    Tobias J  
 Georg    Jonas  
 Roger    Robin  
 Allan    Paula
 
 
 Reserv: 
 

  

 F-LAGET - Borta 14/9 mot BK Rollers klockan 10.00 och Lund/Mamba klockan

 11.40 i "Bollhuset" Lund. Samling i hallen klockan 08.30.

 Dante     Tommy
 
 Anna  

  Ingvar

 
 Stefan  
  Per-Olof
 
 Niklas     Rickard S
 
 
    Reserv: Dennis

 

 

B-LAGET - Borta 14/9 mot BK 1927 klockan 13.20 i "Baltiskan" Malmö.
Samling klockan 12.00 vid hallen. OBS: Hallen stängd ta hem kloten!

 Ann-Britt    Karin
 
 Peter    David  
 Bo J
 

 Henrik

 
 Monica
   Carina
 
   Reserv: